Naar hoofdinhoud

Avermieden

Avermieden biedt de oplossing met hun eigen netwerk.

Het klinkt als een jongensdroom waar Michiel Roelofs, mede-initiatiefnemer van Avermieden, samen met zijn compagnons aan is begonnen. Het starten van je eigen private elektriciteitsnet. Maar het blijft niet alleen bij een droom. Deze jongensdroom wordt werkelijkheid. Onder de naam Avermieden is Michiel vanuit Emmett Green met Solarfields en Solar Proactive in een vergevorderd stadium om een eigen privaat elektriciteitsnetwerk te starten. De huidige netwerken kunnen de capaciteit niet aan en het aantal zonneparken blijft stijgen. De uitrol van duurzame energie stagneert daardoor behoorlijk. Avermieden biedt de oplossing met hun eigen netwerk. Daarbij is een duidelijke drijfveer een slim en duurzaam netwerk te realiseren, waardoor ze echt impact maken en bijdragen aan de energietransitie. Fonds Nieuwe Doen heeft een deel van de financiering op zich genomen. Lees hieronder het inspirerende verhaal van deze echte Nieuwe Doeners!

Hoe is het begonnen?

In mijn vorige baan werkte ik als manager netwerkontwikkeling bij Stedin Asset Management en was ik verantwoordelijk voor het grootschalige onderhoud en de nieuwbouw van het elektriciteitsnet. Helaas ben je als netbeheerder veel meer gebonden aan interne regels en is het lastig innovatief te zijn binnen de energietransitie. Ik wilde meer kunnen bijdragen aan de echte verduurzaming. Toen kreeg ik de vraag van Solar Proactive en Solarfields of ik met mijn kennis wilde meedenken over hoe we zonneparken aan kunnen sluiten op het huidige netwerk. Dat bleek best lastig te zijn, want ze kunnen de elektriciteit gewoon niet kwijt op het reguliere netwerk. Hierdoor gaat de ontwikkeling van zonneparken in de regio, en daarmee het opwekken van groene stroom, niet zo snel als de beleidsmakers willen. En dat is nu net niet wat je wilt. Toen kwam bij ons de gedachte op om een eigen netwerk te starten.”

Kan iedereen een privaat netwerk starten?

“In principe mag iedereen een eigen netwerk ontwikkelen. Maar het is wel heel specifieke en ingewikkelde materie en je moet vergunningen en ontheffingen organiseren. Met mijn achtergrond en kennis van publiek netwerkbeheer durfde ik dat wel aan. Helemaal toen ik mijn krachten kon bundelen met Solarfields en Solar Proactive, grote en ervaren ontwikkelaars van zonneparken.

Alle partijen hadden vertrouwen in het plan dat er lag. Ook hadden de partijen baat bij een oplossing voor het probleem dat ze de elektriciteit niet kwijt kunnen op het reguliere net. We hebben toen besloten samen, als ondernemers, eigenaarschap te nemen in de energietransitie en verduurzaming van de regio. Avermieden B.V. was een feit.”

Hoe vlieg je dat aan?

Er zit veel denkwerk en tijd in het ontwikkelen van een dergelijk netwerk en er moet flink afgestemd worden. Bijvoorbeeld omdat er kabels door het land van particulieren getrokken moeten worden en die daar de komende 30 jaar moeten blijven liggen. Je moet met de gemeente praten over allerlei zaken, zoals vergunningen. Daarnaast zijn er gesprekken met  bestaande netwerkbeheerders om te kijken waar we elkaar kunnen versterken. Juridisch is het complex en er komt veel engineeringswerk bij kijken. Wij zijn nu met ons adviesbureau MUG bezig met het ontwerpen van het kabeltracé. Het is wel duidelijk waar onze energie naar toe gaat voor de komende tijd.”

Wat is jullie eerste concrete project?

“We werken aan een transformatorstation of schakelstation, dat een soort stopcontact is. Het transformatorstation transformeert laagspanningsstroom, die wordt aangeleverd door zonneparken, naar hoogspanningsstroom. Deze transformatie is nodig omdat het elektriciteitsnet alleen hoogspanningsstroom kan ontvangen. Energie opgewekt door zonneparken kunnen we op deze manier dus kwijt op het elektriciteitsnet van netbeheerder Tennet. Door het bouwen van een transformatorstation zorgen we ervoor dat geplande zonnepark projecten doorgaan en dat we de opgewekte elektriciteit op het net kunnen aanbieden. In eerste instantie gaat het om 200 hectare zonnepanelen die groene stroom leveren via dit station. Dit is groene stroom die zonder het transformatorstation niet op het netwerk beschikbaar zou zijn. Op deze manier dragen wij bij aan het behalen van de gestelde doelen in het klimaatakkoord (klimaatakkoord.nl).”

Wanneer werd Fonds Nieuwe Doen betrokken?

“Bij dit soort grootse plannen horen ook grote investeringen. Al in een vroeg stadium zag Fonds Nieuwe Doen de maatschappelijke relevantie van dit project in. We hadden destijds alleen nog maar plannen op papier. Dan moet je als investeerder echt geloof hebben in een project en dat had Fonds Nieuwe Doen. Dit maakte het voor ons ook makkelijker om met andere investeerders te praten. Uiteraard investeren wij als ondernemers ook in het plan. Daar spelen Solarfields en Solar Proactief ook een grote rol in. Zonder hun geloof in dit initiatief was het niet doorgegaan. De lening van Fonds Nieuwe Doen is o.a. gegaan naar het ontwerp en uitvoering van het transformatorstation en de kabels.”

Ok, ik wil meer weten over
het nieuwe doen

Fonds Nieuwe Doen Groningen gebruikt cookies om het bezoek voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.