Naar hoofdinhoud

Dorpencoöperatie Reitdiepdal
Sauwerd

De Groninger bodem beweegt en de fossiele brandstoffen raken uitgeput. Hoog tijd om bezig te gaan met verduurzaming van onze omgeving. Door natuurlijke energiebronnen als zon en wind te gaan benutten hebben we de gelegenheid om hieraan bij te dragen. Door regionaal energie op te wekken wordt dit zichtbaar gemaakt. Ook blijft door deze regionale aanpak de geldstroom lokaal waardoor winsten terugvloeien naar de dorpen. Dit bevordert de leefbaarheid in deze regio. Sauwerderpower voorziet het Reitdiepdal via Noordelijk Lokaal Duurzaam van eigen, duurzame energie. Misschien niet de goedkoopste, maar wel de meest duurzame keuze voor onze eigen regio. Sauwerderpower is een coöperatie zonder winstoogmerk. Zowel particulier, verenging of bedrijf in de omgeving van Adorp, Wetsinge en Sauwerd kan lid worden van Sauwerderpower en daarmee invloed uitoefenen.

Wat houdt uw initiatief/project in?

Het (her)openen van de dorpswinkel in Sauwerd en deze winkel tot een sociaal ontmoetingspunt maken.

Waarom zetten jullie je hiervoor in?

De beweegreden om te starten met ons initiatief was het feit dat de winkel in ons dorp ging sluiten. Met een groep enthousiaste dorpsbewoners, verenigd in dorpsbelangen, zijn we gaan nadenken over de betekenis die een winkel in ons dorp kan hebben. Het ging ons daarbij niet alleen maar om het doen van boodschappen, maar zeker ook om de sociale en verbindende rol die een winkel kan vervullen. De vorm die daar het beste bij paste was een coöperatieve verenging. Het dorp zou daarmee eigenaar van de winkel kunnen worden. Een groot deel van de bewoners was vóór dit initiatief en uiteindelijk is 70% lid geworden van de coöperatie.

Hoe maken jullie impact?

Wat begonnen is als het initiatief van een paar mensen is inmiddels uitgegroeid tot een breed gedragen project in het dorp. Niet alleen is de winkel er gekomen, met een gezellige hoek waar een grote dorpstafel staat. Veel mensen zijn daarnaast ook actief in de winkel. Er zijn een paar betaalde krachten aangesteld, maar verder draait de winkel op vrijwilligers. We merken dat elk nieuw initiatief kan rekenen op weer andere bewoners die er in willen participeren. Zo zijn we momenteel bezig met het organiseren van een warme maaltijden in de winkel. Deze zullen deels worden bereid uit de derving van de winkel. Het gaat om producten die net tegen de datum aan zijn en daardoor niet meer verkocht mogen worden. Gastkoks uit het dorp gaan hiervan maaltijden bereiden. Inmiddels is subsidie ontvangen voor de aanleg van een kleine keuken achterin de winkel.

Hoe is jullie dit gelukt?

Het betrekken van vrijwilligers bij dit project in al zijn facetten vraagt om veel geduld en respect. Het begint bij het feit dat mensen zich serieus genomen voelen. Dat ze invloed mogen uitoefenen op de vorm en inhoud van de taken die we hen voorleggen. Daarbij geldt ook dat we niet meer tijd van mensen vragen dan ze in eerste instantie aanbieden. We merken keer op keer dat zodra het (deel)project mensen begint te raken, de investering in tijd ook minder een punt wordt. Uiteindelijk is er een grote behoefte aan saamhorigheid en verbinding. Doordat mensen zelf mogen kiezen wat ze daarin willen bijdragen, maakt dat de motivatie om deel te nemen steeds meer verankerd raakt in het project.

Hebben jullie nog een tip voor andere Nieuwe Doeners?

Een belangrijke tip is: neem de tijd. Het starten van een project, het benaderen van fondsen, het in beweging brengen van mensen is een langdurig proces van vallen en opstaan. Het behalen van resultaat is afhankelijk van doorzettingsvermogen en geduld. En dan als tweede tip: de groep mensen die het project draagt moet een team gaan vormen. Dat is er niet direct, maar het is wel een voorwaarde voor succes. Ons bestuur bestaat uit mensen met diverse kwaliteiten. Wij vullen elkaar daarin aan. Niet altijd gaan de dingen vanzelf. Wij zijn niet bang om elkaar aan te spreken. Er is een grote mate van respect en elkaar dingen gunnen. Als het gaat om naar buiten treden, of om beslissingen te nemen, is niemand de baas. Wanneer je dit als bestuur voor elkaar krijgt, geef je die sfeer ook door aan de mensen om je heen die je in beweging wilt zetten.

Ok, ik wil meer weten over
het nieuwe doen

Fonds Nieuwe Doen Groningen gebruikt cookies om het bezoek voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.