Naar hoofdinhoud

Wil je als energiecoöperatie ook groot denken?

Dan is het Fonds Ontwikkelkosten energiecoöperaties Groningen precies wat je zoekt!

Grote energieparken in onze mooie provincie; wat levert dat op voor de inwoners?

Vind jij het ook bijzonder dat de winsten die, met subsidie van onze overheid, op zonneparken gemaakt worden vooral naar grote (internationale) ontwikkelaars gaan terwijl de directe omgeving van grote parken alleen de nadelen ervaart? Dat vonden de opstellers van het klimaatakkoord ook, dus hebben ze in dat akkoord opgenomen dat de winsten uit grootschalige parken voor de helft naar direct omwonenden moeten gaan.

Mooi, zou je zeggen. Maar hoe regelen we dat eigenlijk?

Lokaal eigenaarschap? Wat is dat eigenlijk?

Goede vraag. Lokaal eigenaarschap houdt in dat een georganiseerd bewonerscollectief, meestal een coöperatie, inspraak krijgt in zaken als de ligging van het park, de landschappelijke inpassing etc. Maar vooral dat een deel van de winst direct ten goede komt aan projecten voor en door bewoners in het gebied dat grenst aan het energiepark. Deze projecten kunnen duurzaamheidsprojecten zijn, maar ook dingen als renovatie van dorpshuizen en andere voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid.

Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat deze coöperaties ook echte inspraak krijgen in de verdeling van de winsten van het energiepark. Hoe doe je dat? Juist, door aandelen in het zonnepark te nemen. Het liefst 50% of meer!

“We hebben aanvragen gedaan voor een bijdrage uit het ontwikkelfonds. Bij deze projecten is het de bedoeling dat je als coöperatie op gelijke voet komt te staan met grote commerciële ontwikkelaars.” (Peter de wekker, Duurzaam Menterwolde)

Maar dat is toch hartstikke duur?

Dat klopt! Alleen de voorbereidingskosten voor een groot energiepark lopen vaak al flink op, tot wel meer dan € 1 miljoen. En dan ontstaat een kip-ei situatie: coöperaties willen actief meedoen met het plannen en voorbereiden van het energiepark. Maar, dat kost geld, wat de coöperaties niet hebben.

Daarom hebben de provincie en Fonds Nieuwe Doen het Fonds Ontwikkelkosten energiecoöperaties Groningen opgericht

Tijd om meters te maken met het lokaal eigenaarschap van grote energieparken dus! De provincie Groningen en Fonds Nieuwe Doen hebben de handen ineen geslagen en in korte tijd een eigen fonds voor ontwikkelkosten van Energiecoöperaties neergezet, waaruit Energiecoöperaties tot maximaal € 500.000,- kunnen lenen ter dekking van hun deel van de ontwikkelkosten.

Dit hebben wij gedaan op de manier zoals energiecoöperaties inmiddels van ons gewend zijn: zakelijk, eenvoudig, toegankelijk en zonder fratsen!

We zijn er trots op dat we dit fonds per 1 januari 2022 hebben kunnen openstellen en dat we inmiddels ook al de eerste projecten hebben geholpen om hun ambities voor lokaal eigenaarschap en duurzaam rendement voor de bewoners te realiseren.

Fonds Ontwikkelkosten energiecoöperaties Groningen: Voor wie?

Dit fonds is bedoeld voor energiecoöperaties die, samen met een professionele partner, een groot energiepark ontwikkelen waarbij het doel is dat de coöperatie aandelen van dat park in bezit krijgt. De gelden die jaarlijks binnenkomen worden door de coöperatie, in overleg met de leden, besteed aan duurzaamheid of andere maatschappelijke doelen in de directe omgeving van het te realiseren park.

Fonds Ontwikkelkosten energiecoöperaties Groningen: Kan onze coöperatie een aanvraag indienen?

Ben je een energiecoöperatie die voor minimaal 30% aandeelhouder wil worden in een groot zonnepark in je nabije omgeving? Dan kan je een aanvraag indienen als je de volgende zaken aan kan leveren:

 • Een oprichtingsakte/statuten van de Energiecoöperatie met daarin de doelstelling voor lokaal eigenaarschap helder geformuleerd;
 • Een plan van aanpak voor het ontwikkelproject;
 • Een duidelijke visie op (de invulling van) het lokaal eigenaarschap;
 • Een positieve intentie van de gemeente of andere vergunningverlenende instanties;
 • Een positieve indicatie van de netwerkbeheerder voor een transportaansluiting;
 • Een intentie- of samenwerkingsovereenkomst met een (commerciële) partner voor de ontwikkeling van het grootschalige energieproject;
 • Een rechtsgeldig ingevulde en getekende MKB-verklaring;
 • Een rechtsgeldig ingevulde en ondertekende verklaring geen financiële moeilijkheden;
 • Een model voor de urenregistratie voor de vrijwilligers.

Wat zijn de voorwaarden voor een financiering vanuit het Fonds?

Voor het fonds gelden de volgende vaste voorwaarden:

 • De financiering bedraagt minimaal € 50.000,- en maximaal € 500.000,-;
 • De financiering bedraagt maximaal 70% van de investering in ontwikkelkosten die door de Energiecoöperatie gemaakt worden;
 • De eigen bijdrage in ontwikkelkosten, zoals de inzet van vrijwilligers, is minimaal 30%;
 • De maximale looptijd van de financiering bedraagt 3 jaar;
 • De rente is 1,2%;
 • De financiering is gedurende de looptijd aflossingsvrij;
 • Bij financial close dient de lening uit het fonds te worden geherfinancierd, zodat de lening op dat moment wordt afgelost;
 • Bij aflossing zoals bedoeld betaalt de coöperatie een opslag (extra premie) van 20% op de hoofdsom.

Wat voor kosten worden gedekt vanuit het Fonds?

Goede vraag! In ieder geval de volgende kosten zien wij als ontwikkelkosten:

 • Kosten voor het realiseren van een haalbaarheidsonderzoek;
 • (Laten) opstellen van de business case voor het zonnepark of windpark, inclusief investerings- en dekkingsplan en exploitatieoverzicht van ten minste de duur van de SDE subsidie;
 • Leges en (voorbereidings)kosten voor vergunningen;
 • Kosten voor de aanbetaling voor de reservering van een netaansluiting aan de regionale netbeheerder;
 • Kosten voor het opstellen en indienen van de SDE subsidieaanvraag;
 • Kosten samenhangend met het opstellen van financieringsaanvragen;
 • Onderzoekskosten met betrekking tot de landschappelijke inpassing, archeologie, milieueffecten etc.
 • Ureninzet van vrijwilligers ten behoeve van het Ontwikkelproject.

En wat nou als het niet lukt om het energiepark te realiseren?

De ontwikkeling van een groot energiepark is een ingewikkelde onderneming waarbij onderweg dingen mis kunnen gaan met als gevolg dat een project niet, of niet op de beoogde manier gerealiseerd kan worden. Als dat gebeurt, komen wij als coöperatie dan in grote problemen vraag je je wellicht af?

Het antwoord is nee!

Als door de volgende redenen het energiepark niet doorgaat, dan schelden we de coöperatie de gehele lening kwijt!

 • De omgevingsvergunning wordt niet verleend;
 • De aangevraagde SDE subsidie wordt 2 keer afgewezen;
 • Er is niet voldoende netcapaciteit om het park op het elektriciteitsnet aan te sluiten;
 • Het park komt financieel niet rond.

We willen een aanvraag indienen, wat nu?

Bij opening is er € 4,5 miljoen beschikbaar in het Fonds. Als je met je Energiecoöperatie een aanvraag in wilt dienen, download dan eerst hier het investeringsreglement. Verzamel de juiste documenten en neem contact op met ons fondsmanagement.

050-7527527

Initiatieven die gebruik maken van het ontwikkelfonds

Ok, ik wil meer weten over
het nieuwe doen

Fonds Nieuwe Doen Groningen gebruikt cookies om het bezoek voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.