Naar hoofdinhoud

Lening aanvragen? Hier vind je de voorwaarden.

Of neem direct contact op!

Hoe kom ik in aanmerking voor financiering door het fonds?

Jouw project komt in aanmerking voor financiering als je voldoet aan de in het Investeringsregelement van het fonds vastgelegde eisen en voorwaarden. Het investeringsreglement kan je downloaden op onze website.

 

Hoeveel kan ik lenen bij het fonds?

 

 • Dat is verschillend voor de diverse deelfondsen. Voor alle fondsen geldt dat de minimale omvang van de lening € 5.000,- moet zijn.
 • Bij het Leefbaarheidsfonds kan je een lening aanvragen van 75% van de investeringskosten met een maximum van € 500.000,-
 • Bij het Zorgfonds kan je een lening aanvragen van 75% van de investeringskosten met een maximum van € 500.000,-
 • Bij het Energiefonds kan je een lening aanvragen van 50% van de investeringskosten met een maximum van € 2.500.000,-

LET OP: Voor leningen tot € 50.000,- is er de Regeling lichte Financieringen

Het fonds biedt voor leningen van € 5.000,- tot € 50.000,- de mogelijkheid tot het afsluiten van een zogenaamde lichte financiering. Het aanvragen hiervan is eenvoudig te doen via de website van het fonds.

De Regeling Lichte Financieringen kent de volgende voorwaarden

 

Om in aanmerking te komen voor een lichte financiering dien je aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • het project dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het Leefbaarheidsfonds Groningen (artikel 4.2 investeringsreglement), het Energiefonds Groningen (artikel 5.2 investeringsreglement)of het Zorgfonds Groningen (artikel 6.2 investeringsreglement)
 • de omvang van de financiering ligt tussen de € 5.000 en € 50.000
 • de aangevraagde lening bedraagt maximaal 75% van de totale investering
 • de lening wordt pas uitbetaald als de eindfactuur van de uitvoerder ingediend is
 • het betreft een annuïtaire lening o.b.v. maandelijkse aflossing d.m.v. automatische incasso
 • je dient een tweetal verklaringen in waarin je aangeeft hoeveel subsidie je in de afgelopen 5 jaar hebt ontvangen en verklaart dat jouw organisatie niet in financiële moeilijkheden verkeert

 

Wat zijn de financiële voorwaarden die het fonds hanteert

 

Voorwaarden voor reguliere financieringen

De financiële voorwaarden voor reguliere financieringen zijn per aanvraag anders. Zaken zoals de hoogte van de rente, de looptijd van de lening en de gevraagde zekerheden worden in overleg met het fondsmanagement vastgesteld. Vroeg in het traject kan ons fondsmanagement je een indicatie geven van de te verwachten voorwaarden en financieringslasten. Aan deze indicaties zijn op geen enkele manier rechten te ontlenen.

Voorwaarden voor lichte financieringen

 • de looptijd van de lening bedraagt 5 jaar of 10 jaar
 • de rente wordt bepaald aan de hand van de actuele SVn rentetatieven voor leningen met een looptijd van 5 of 10 jaar. De rente is 2,2% vast bij een lening van 5 jaar en 2,5% vast bij een lening van 10 jaar.
 • Het fonds behoudt zich het recht voor om aanvullende zekerheden (zoals een hypotheekrecht) te vestigen.

Voor alle leningen die vanuit het fonds worden verstrekt staan de rente en overige voorwaarden vast gedurende de gehele looptijd van de lening. Aflossing en rente worden met een vast annuïtair bedrag maandelijks automatisch van jouw rekening afgeschreven.

#nieuwe
doen

Ok, ik wil meer weten over
het nieuwe doen

Fonds Nieuwe Doen Groningen gebruikt cookies om het bezoek voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.